ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀੱਬਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਂਕਾਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ–ਸਾਧਰਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੁ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਤ: ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਨਸ਼ੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ–ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜਦਾਰ ਬੰਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। 
ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿਰ–ਸਥਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਣ ਲਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਅਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਹਤਾਜ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵਤੰਤਰਾ ਵਿਚਾਰ–ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸਲਈ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ