ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ

ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤ: ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੱਮਝ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
 • ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਨਾਨਕ ! ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਰੀ ਆਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬੰਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਬਹੁਤ ਸੱਮਝਿਆ ਬੁਝਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ,ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਪਨੀ ਰਾਏ ਦੇਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਖਰਿਆ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਿੱਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਗਰ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੁ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ।
 • ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ: ਸੰਤੋਂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ–ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ?
 • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: ਪੁੱਤਰ ! ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਸੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਮਹਾਪੁਰੁਖੋਂ ! ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੋ।
 • ਪਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਪੁੱਤਰ ! ਇਹ ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਅਸੀ ਸਾਧੁਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?
 • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਤੱਦ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪੁੱਤਰ ! ਅਸੀ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਦਿੳ ਅਸੀ ਆਪ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਦੇ ਨਗਰ ਚੂੜਕਾਣੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਦਵਾ ਕੇ ਸਾਧੁ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ।
ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਬਾਲਾ’ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੁਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ।ਖੋਜਦੇ–ਖੋਜਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਗਏ।
 • ਤੱਦ ਕੀ ਸੀ ! ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਦਬੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?
ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਾਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚਪਤ ਜੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਟਕਾਰਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਪਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਅਤ: ਧੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਮਝਾਉਣ–ਬੁਝਾਣ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮੇਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ।
 • ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਦੋਨੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਪੁੱਤਰ ! ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ?
 • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖਰਿਆ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਣਾ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ–ਸੱਮਝ ਕੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਮੇਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਵੇਖੋ ਕਾਲੂ ! ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭੂਲ ਕੇ ਵੀ ਅਭਦਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੱਠ ਵਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਂਗਾ।
 • ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਮਝਿਆ–ਬੁਝਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ:ਪੁੱਤਰ ! ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਲਗਾ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂਸੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਮਝਿਆ–ਬੁਝਿਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਹੇਤੁ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੀਸ਼ਰਮ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਬਣਨ। ਅਤ:ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪੂਰਣ ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।

Comments

Popular posts from this blog

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ