ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ

ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ

ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਵਲੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਲੋਂ ਨਿੱਬੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਰਰੋਜ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੂਰ–ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਪਾਂਦੇ ਤੱਦ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜਦੇ। 
ਬਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਧੁਰ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਲਸੀਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੇਤੁ ਭੇਟਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਰਚਨਾਵਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ–ਮਸਤਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਰਸਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਫੀਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਣਹੋਂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
  • ਅਤ: ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਣ ਲਗਾ: ਤੁਸੀ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੇਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ: ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਣੀ ਚਾਹਿਦੀਏ। ਜੋ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਨਮ–ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਐ ਜੰਮੈ ਤੇ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥
ਏਕੋ ਸਿਮਰਿਏ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲਿ ਥਲਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਜਨਮ ਸਾਖੀ
ਅਰਥ: ਅਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ, ਥਲ ਯਾਨੀ ਕਣ–ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਅੱਜ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤ: ਤੁਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਤੱਦ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਤ, ਚਰਣ–ਪਾਹੁਲ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ।
  • ਤੱਦ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ! ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸਤਿਅਮਾਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ