ਤਰਵੇਣੀ ਘਾਟ

ਤਰਵੇਣੀ ਘਾਟ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ "ਪ੍ਰਯਾਗ, ਇਲਾਹਬਾਦ" ਪਹੁੰਚੇ, ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਇਸਨਾਨ ਉਤਸਵ ਸੀ। ਅਤ: ਬੇਹੱਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਤਰਵੇਣੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸਨਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਹੇਤੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਜਮਾਂ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ! ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ:
ਲਬੁ ਕੁਤਾ, ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧ ਮੁਰਦਾਰੁ,
ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖਿ ਸੁਧੀ ਅਗਨਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ॥
ਰਸਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ,
ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤਿ ਹੋਏ॥  ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਅੰਗ 15
ਅਰਥ– (ਸਾਡੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨੀਚ ਭੰਗੀ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਕੇ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਣੀ ਉਸ ਦਾ ਮੱਲ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕ੍ਰੋਧ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ–ਕੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਕਥਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜਤ ਵਧੇ।)
ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਕੁੱਝ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਆਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਬੌਖਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਧੁ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧੰਧਾ ਹੀ ਚੋਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਸੋਚ–ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਤੱਦ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਸੀ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਧਿਆਨ ਵਲੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧੁਰਾ ਸਾਧੁ ਹੈ ਅਤ:ਇਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਹੀਂ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾਹੀਂ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਚਿਮਟਾ ਕਰਮੰਡਲ ਇਤਆਦਿ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਪੰਡਤ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਜੋ ਸਾਧੁ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ–ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਕੇ ਵਿਅਕਤੀ–ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬੰਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਧਿਕਾਸ਼ਂ ਲੋਕ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ,ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰਹਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੱਚ ਕਟਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਵ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਬੱਧ ਕੀਤਾ:
ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਬੇੜਾ ਬਾੰਧਹੁ ਦਇਯਾ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥1॥
ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ।
ਕਾਚੀ ਢਹਗਿ ਦਿਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥   ਬਸੰਤੁ ਹਿਡੋਲ ਮਹਲਾ 1, ਅੰਗ 1170
ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਵਪਨ ਵੇਖਣਾ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਸੀਂਚਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਈ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬੰਣ ਸੱਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਾਲਗਰਾਮ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਟਿੱਕਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸੱਕਦੇ।
ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਅਰਾਧਤਾ ਉਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਪੂ ਚਲਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਅਰਥਾਤ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸਾ ਧੁਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਗਿਆਸੁ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ–ਕਾਂਡਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਰਸਤਾ ਦਰਸ਼ਾਂਵੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਵ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ–
ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥
ਤੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਰੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ॥   ਧਨਾਸਰੀ ਮ: 1 ਅੰਗ 687
  • ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਹੇ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ! ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸਨਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਣਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨ, ਚਿੱਤ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਣਾ ਹੀ ਧਿਵੇਣੀ ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਇਸਨਾਨ ਹੈ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ