ਜਾਗੀਰਦਾਸ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ

ਜਾਗੀਰਦਾਸ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ

ਪ੍ਰਯਾਗ, ਇਲਾਹਬਾਦੱਧ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪਰਵ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸਵ ਦਾਨ ਕਰ ਮਾਇਆ  ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰੇ, ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਵਾ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮੀ ਰਾਜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗਿਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਤਯਾਗ ਕਰ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ–ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੱਦ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰੇ ਵਲੋਂ ਕਟ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਵਲੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਘੰਨਿ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਆਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਲੋਂ ਆਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੌਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਪਰ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਲਾ–ਗੁੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ  ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਆਰਾ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਥਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਦਾਨ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
  • ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਰਾਜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਪਿਤਾ ਜੀ ! ਨੇ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ।
  • ਤੱਦ ਪੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੳ।
  • ਪਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
  • ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਵਲੋਂ ਕਰਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਹੋਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਵਾਓ।
  • ਉਦੋਂ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀ ਝੂੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
  • ਇਸ ਭੈਭੀਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਰੁਕੋ–ਰੁਕੋ ! ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੋ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਪੁੰਸਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਸੀ ਪਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੳ। ਤੱਦ ਕੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਨਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਸਮੱਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੀ ਪਲ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਾਵ ਜਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤ: ਰਾਜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਘੰਨਿ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ–ਹੁੰਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ।
  • ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਲੋਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੱਠ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿ ਭਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾਨ–ਪੁਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ–ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਤਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਉੱਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਿਲਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਤਮਕ ਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਨਮਏ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ।
  • ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ: ਵੇਦ ਤਾਂ ਪੁਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ? ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ?
  • ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਪਾਪ-ਪੁਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਣਾ, ਸਭ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਪਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਨਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ’ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਬਦ ਸਹਿਜ ਨਹੀ ਬੁਝਿਆ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਮੁਖ ਹਾਰਿਆ ॥

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ