ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਰੂਪ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਰੂਪ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੂਸੀ ਹੁਣ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਵੇਖ–ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਕੱਸੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ"ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ", ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਸ ਮਨ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਵਲੋਂ ਬਹਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੇਖ–ਭਾਲ ਕਰਣ ਲੱਗੇ।
ਪ੍ਰਾਤ:ਕਾਲ ਹੀ ਉਠਦੇ ਇਸਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਹਰ ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਜੋਤਦੇ। ਖਾਦ ਗੋਡਾਈ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ।ਜਦੋਂ ਮੇਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲਹਲਹਾਤੀ ਫਸਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਅਤਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਰਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਓਏ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਤ: ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਰਿਪਤਾ ਜੀ  ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ–ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਅਤ: ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰਮਿਆ ਰਹੇ ਇਸਲਈ ਜਲਦੀ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਗਰਹਸਥੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚੰਗੇ ਰਹੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਅਤ: ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੂਲਚੰਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਿਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਪਾਠੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਪੁਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਇਸਲਈ ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਅਤ: ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ–ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ–ਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਧੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ–ਬਾੜੀ ਦੀ ਔਖਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ