ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ

ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ  ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ

ਅਗਲੇ ਪੜਾਉ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ–ਪਿਆਸ ਸਤਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦਿੳ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤੱਦ ਕੀ ਸੀ ! ਪਿੰਡ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਵਸਤੁਵਾਂ ਉਪਹਾਰ ਸਵਰੂਪ ਭੇਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਵਸਤੁਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਇਤਆਦਿ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ"ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ" ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਥਿਤੀ–ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤੁਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਾਂਨ।
 • ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਹੀ ਦਸੋ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੁਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੁਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਨੂ ਵਸਤੁਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ?
 • ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ: ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਲਪਗਿਅ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੁਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ?
 • ਨਾਨਕ ਜੀ: ਇਹ ਵਸਤੁਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੳ।
 • ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ: ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾ।
 • ਨਾਨਕ ਜੀ: ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਰੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਨਾ ਹੈ।
 • ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ: ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ–ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੱਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।
 • ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗੋ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਟਕੇ ਸਰਲਤਾ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ।
ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਝੇ ਮਨ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੁਵਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਵਸਤੁਵਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਲਤਾ ਵਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਜਿਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਤਿਆਗੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇਂ।ਅਤ: ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਦ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਸਤੁਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਬਾਵ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੋਝ ਦੀ ਥਕਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤ: ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: ਮਰਦਾਨੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੋਝਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਚੁੱਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦਮ–ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਥਕਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ।  ਪਰ ਮੋਹ–ਵਸ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ–ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
 • ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ: ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਲਪਗਿਅ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਸੱਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ?
 • ਨਾਨਕ ਜੀ: ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਲੋਂ ਸੱਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੇ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਕਰਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਵਸਤੁਵਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁਕ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਥੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੋਝਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਤ੍ਰਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
 • ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਲੋਂ ਸੱਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤ: ਤੁਸੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ–ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤ: ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ?
 • ਨਾਨਕ ਜੀ: ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਵਸਤੁਵਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਆ ਸਵਰੂਪ ਹੈ– ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਕਾਨ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਾਮਗਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਅਸੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਹੋਕੇ ਕਰਿਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬੰਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇ ਹੋਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਸ਼ਟਮਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਹੈ।
 • ਇਹ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾ ਠੀਕ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜਲਾਂਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਗ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਵੋ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ