ਗੁੱਗਿਆ ਦਾ ਖੰਡਨ

ਗੁੱਗਿਆ ਦਾ ਖੰਡਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਵਲੋਂ ਅਨੂਪਗੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੁਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਧਾਰਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤ: ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਮੌਤ–ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ?
  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਦੂਸਰਾ ਵੈਰਾਗੀ  ਬੋਲਿਆ: ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਵਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਦ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਏ ॥
ਅਨ ਕੋਦਰੁ ਘਰੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਨਸਿ ਏਕੋ ਦਰੁ ਸਚਿਆਰਾ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ॥
ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਅੰਗ 1126
ਅਰਥ– ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸ਼ਬਦ–ਭੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਟਕਣ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਅਰਥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬੋਲੇ ਕਿ: ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚਾਲ ਚਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
  • ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿੰਵਦੰਤੀਯਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੌਤੇਲੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਸੱਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਅਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਅਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਵਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ (ਦੇਵੀ–ਦੇਵਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਮੇਂ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਦਿ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਲੋਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥
ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ ॥
ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥
ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥  ਰਾਗ ਗਉੜੀ, ਅੰਗ 224

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ