ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ

ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ‘ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਡੀ ਅਮੁੱਲ ਨਿਧਿ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ! ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਅਮੁੱਲ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕੌਉੜੀ ਬਦਲੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਈ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਂਕਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਰਤਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
 • ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਿੰਨ–ਭਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਾਨ ਲਵੇਗਾ ?
 • ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ: ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ,ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਮਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਰਤਨ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਜਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ।
ਇਹ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਨਗਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨ ਇੱਕ ਸੱਬਜੀ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਖਾਇਆ।
 • ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤ: ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਬਜੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂੱਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਖਾਇਆ।
 • ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਪੱਥਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਭੋਜਨ–ਮਠਿਆਈ ਆਦਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਾਜੂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤ:ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ–ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਰਕਾ ਨੇ ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਤਨ ਅਸਮਾਨਿਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਰਤਨ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
 • ਜਦੋਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:ਇਹ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ ਕਿ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਂਟ 100 ਰੁਪਏ। ਅਤ: ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਂਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
 • ਉਸ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਇਤਆਦਿ ਵਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਦਰ ਕਕ ਕੇ ਕਿਹਾ:  ਇਹ ਰਤਨ ਤੁਸੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
 • ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਰਤਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤ: ਮੈਂ ਇਹ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪੀਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰੁਦੇਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
 • ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕਰ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਰਤਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤ: ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਤਿਆ ਦਿੳ। 
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਟਾਣ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਰਕਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧਰਣ ਜਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੈ।
 • ਤੱਦ ਸਾਲਸ ਰਾਏ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਧਰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਅਧਰਕਾ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੁਦ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਉਹ ਰਤਨ ਅਤੇ 100ਰੂਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ? 
 • ਸੇਵਕ ਅਧਰਕਾ ਬੋਲਿਆ: ਮੈਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
 • ਗੁਰੂ ਜੀ  ਬੋਲੇ: ਤੱਦ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ?
 • ਸੇਵਕ ਅਧਰਕਾ: ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਅਮੁੱਲ ਨਿਧਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦੋਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਾਂ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਤੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੈਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਧਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਡੰਡਵਤ ਪਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਭਕਤਜਨ ਇਹ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕਿਸਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ?
 • ਸਾਲਸ ਰਾਏ: ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਤਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਂਟ ਹੈ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ?
 • ਸਾਲਸ ਰਾਏ: ਜੀ ਹਾਂ ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਖੂਬ ਪਰਖ ਕੇ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ  
 • ਸਾਲਸ ਰਾਏ: ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਰਖ–ਪਰਖ ਕੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਅਖੀਰ ਇਸ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ ? ਜਦੋਂ ਸ੍ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਪੂਂਜੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? 
 • ਸਾਲਸ ਰਾਏ: ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ? 
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲੋ, ਅਸਲੀ ਜੌਹਰੀ ਬਣੋ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਅਤ: ਚੂਕਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਨਿਧਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈਂ।
 • ਸਾਲਸ ਰਾਏ: ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ: ਸਾਲਸ ਰਾਏ ! ਤੁਸੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਅਧਰਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤ: ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨ ਲਉ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਸਾਲਸ ਰਾਏ: ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਹਟਾਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਹੱਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ। ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਧਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਅਧਰਕਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ