ਸਮਰਾਟ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ

ਸਮਰਾਟ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ

ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਗੁਰੂਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਤਟ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਕਰਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਖਿਆਤੀ ਦੂਰ–ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਤਿਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਧਾਰਣ ਆਪਣੀ–ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਪਰਤਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਦਨ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।
 • ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਰੂਦਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ: ਤਾਂ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਹਾਥੀ ਅਕਸਮਾਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮਹਾਵਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਵਲੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਾਥੀ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਬਰ ਬੰਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ: ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੀਂਟੇ ਦਿੳ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਉਠ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਸਤਿਕਰਤਾਰ ! ਸਤਿਕਰਤਾਰ ! ਕਹਿਕੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਵਤ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੀਟੇ ਲਗਵਾਏ, ਹਾਥੀ ਉਠ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
 • ਸਮਰਾਟ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਫੇਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?
 • ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ, ਰਹਿਮ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ:
ਮਾਰੈ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਏਕਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ॥
ਅਰਥ– ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
 • ਪਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮਰਾਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਲੀਲ਼ ਕਰਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਐ ਫ਼ਕੀਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੱਦ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਖੁਦਾ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ।
 • ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਸਮਰਾਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਠੀਕ ਹੈ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਫੇਰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ।
 • ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
 • ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ?
 • ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ,  ਭਕਤਜਨ ਜੀਵਤ ਕਰਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਭਕਤਜਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 • ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੋਇਆ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅੱਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਭਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਕਤਗਣ ਅਰਦਾਸ ਵਲੋਂ ਛੁੜਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਕਤਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ।
 • ਸਾਮਰਾਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।
 • ਗੁਰੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਗਾ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਿਤ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਆ (ਖੂ) ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ