ਡਾਕੁਆਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ

ਡਾਕੁਆਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ‘ਨਗਰੀ’ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰਵ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਟਿ–ਕੋਟਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਕੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ–ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤ: ਉਹ ਦੂਰਗਮ ਅਤੇ ਔਖੇ ਪਠਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲਦੇ–ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਡਾਕੁਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾਕੁਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖਮੰਡਲ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧੁ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਅਤ: ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੈ ਦੇ ਦਿੳ ਵਰਨਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
  • ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਮੁਸਕਰਾਉਣ0 ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੋਕੋ ਅਸੀ ਮਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵ ਦਾ ਦਾਹ–ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ: ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇਂ।
ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਮਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਲਈ ਦੋ ਡਾਕੂ ਅੱਗ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੂਵੇਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਦੀ ਅੰਤਯੋਸ਼ਟਿ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।
  • ਉਹ ਡਾਕੂ ਉੱਥੇ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ਹਜੂਰ ! ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ–ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਵੱਖ। ਅਤ: ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤ: ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ।
  • ਤੱਦ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸੰਪਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੳ। ਦੀਨ–ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕੁਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੁਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ।

Comments

Popular posts from this blog

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ Sacha sauda guru Nanak Dev Ji

ਭਾਈ ਭੂਮਿਯਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ